Medlemsbestanden i tal

Antal

2021 2020

2019

2018

2017

Medlemmer

 

 

1. Tjenestegørende

726 820

902

948

1.082

2. Opsatte pensioner

445 501

549

595

647

Medlemmer i alt

1.171 1.321

1.451

1.543

1.729

Pensionsmodtagere

 

 

3. Egenpension

5.621 5.665

5.722

5.788

5.783

4. Ægtefællepension

1.355
1.356

1.351

1.377

1.371

5. Gratialer

44 60

71

80

99

Pensionsmodtagere i alt

7.020 7.081

7.144

7.245

7.253

Medlemsbestand i alt (1 – 5)

8.191 8.402

8.595

8.788

8.892

6. Børnepension

141 181

245

324

379

I alt (1-6)

8.332 8.583

8.840

9.112

9.361