Medlemsbestanden i tal

Antal

2023 2022 2021 2020

2019

Medlemmer

1. Tjenestegørende

556 636 726 820

902

2. Opsatte pensioner

330 395 445 501

549

Medlemmer i alt

886 1.031 1.171 1.321

1.451

Pensionsmodtagere

3. Egenpension

5.547 5.584 5.621 5.665

5.722

4. Ægtefællepension

1.307 1.342 1.355
1.356

1.351

5. Gratialer

24 33 44 60

71

Pensionsmodtagere i alt

6.878 6.959 7.020 7.081

7.144

Medlemsbestand i alt (1 – 5)

7.764 7.990 8.191 8.402

8.595

6. Børnepension

84 108 141 181

245

I alt (1-6)

7.848 8.098 8.332 8.583

8.840