Medlemsbestanden i tal

Antal

2022 2021 2020

2019

2018

Medlemmer

 

1. Tjenestegørende

636 726 820

902

948

2. Opsatte pensioner

395 445 501

549

595

Medlemmer i alt

1.031 1.171 1.321

1.451

1.543

Pensionsmodtagere

 

3. Egenpension

5.584 5.621 5.665

5.722

5.788

4. Ægtefællepension

1.342 1.355
1.356

1.351

1.377

5. Gratialer

33 44 60

71

80

Pensionsmodtagere i alt

6.959 7.020 7.081

7.144

7.245

Medlemsbestand i alt (1 – 5)

7.990 8.191 8.402

8.595

8.788

6. Børnepension

108 141 181

245

324

I alt (1-6)

8.098 8.332 8.583

8.840

9.112