Om TDC Pensionskasse

TDC Pensionskasse er en firmapensionskasse tilknyttet TDC A/S, som er det pensionstegnende firma for pensionskassen.

De tre regionale pensionskasser – Jydsk Telefons Pensionskasse, Fyns Telefons Pensionskasse og KTAS Pensionskasse – blev stiftet ved generalforsamlinger i 1990.

Pensionskassen er kendetegnet ved at være en såkaldt tilsagnskasse, der er ydelsesdefineret. Der er derfor ingen direkte sammenhæng mellem det enkelte medlems pensionstilsagn (pensionsydelse) og de løbende pensionsbidrag, der indbetales for pågældende af TDC. Pensionstilsagnet er sat i relation til medlemmets opnåede anciennitet og skalatrin (lønniveau) på pensioneringstidspunktet.

Læs også "TDC Pensionskasse - Pensionskasse gennem 25 år"