Generalforsamling (2024-2011)

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i København, Aarhus, Odense eller elektronisk.

I 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 25. april. Generalforsamlingen blev afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling.  

Indkaldelsen blev udsendt til alle medlemmer den 3. april 2024. Udsendelsen skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

INDKALDELSE OG DAGSORDEN MED BILAG 

Indkaldelse og dagsorden

 

I 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 27. april. Generalforsamlingen blev afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling.  

Indkaldelsen blev udsendt til alle medlemmer den 3. april 2023. Udsendelsen skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

INDKALDELSE OG DAGSORDEN MED BILAG 

Indkaldelse og dagsorden

 

I 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. april. Generalforsamlingen blev afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling.  

Indkaldelsen blev udsendt til alle medlemmer den 8. april 2022. Udsendelsen skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

INDKALDELSE OG DAGSORDEN MED BILAG 

Indkaldelse og dagsorden

 

I 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april. Generalforsamlingen blev afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling.  

Indkaldelsen blev udsendt til alle medlemmer den 12. april 2021. Udsendelsen skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

INDKALDELSE OG DAGSORDEN MED BILAG 

Indkaldelse og dagsorden

Bilag til dagsordenens pkt. d:

De fuldstændige forslag

 

I 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 22. april. Generalforsamlingen blev afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling.  

Indkaldelsen blev udsendt til alle medlemmer den 2. april 2020. Udsendelsen skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

INDKALDELSE OG DAGSORDEN MED BILAG 

Indkaldelse og dagsorden

Bilag til dagsordenens pkt. d:

Bilag A - De fuldstændige forslag

Bilag B - Vedtægter

Bilag C - Lønpolitik

I 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april i Odense. 

Indkaldelsen blev udsendt til alle medlemmer den 4. april 2019. Udsendelsen skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

I 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling mandag den 23. april i København.

Indkaldelsen blev sammen med dagsorden og bilag offentliggjort på pensionskassens hjemmeside den 28. marts 2018. Desuden udsendte pensionskassen et print til alle medlemmer. Endelig modtog medlemmer, som har tilmeldt TDC Pensionskasse til sin e-Boks, også materialet i e-Boks den 28. marts 2018.

I 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling, torsdag den 27. april 2017 kl. 17:00 i Aarhus.

Indkaldelsen blev sammen med årsrapporten for 2016 udsendt til alle medlemmer den 31. marts 2017.

Udsendelsen skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

I 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling, torsdag den 28. april 2016 kl. 17:30 i Odense.

Indkaldelsen blev sammen med årsrapporten for 2015 og forslag fra bestyrelsen om ændringer til vedtægterne udsendt til alle medlemmer den 11. april 2016.

Udsendelse skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. april 2015 kl. 17:30 i auditoriet hos TDC A/S, Teglholmsgade 1, 2450 København SV.

Indkaldelsen blev sammen med årsrapporten for 2014 udsendt til alle medlemmer minimum 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Udsendelse skete enten med almindelig post eller til e-Boks.

I 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling, tirsdag den 29. april 2014 kl. 17:30 i foredragssalen hos TDC A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J.

Indkaldelsen blev sammen med årsrapporten for 2013, udsendt til alle medlemmer den 7. april 2014. Udsendelse skette enten med almindelig post eller til e-Boks.

I 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 i Odense.

Indkaldelsen blev sammen med årsrapporten for 2012 udsendt til alle medlemmer den 3. april 2013.

I 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 17:30 i København.

Indkaldelsen blev sammen med årsrapporten for 2011 udsendt til alle medlemmer den 27. marts 2012.

I 2011 blev der afholdt ordinær generalforsamling, torsdag den 28. april 2011 kl. 17:30 i foredragssalen hos TDC A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J.

Indkaldelsen med de fuldstændige forslag blev sammen med årsrapporten for 2010, udsendt til alle medlemmer den 1. april 2011.