Pension m.m. til din ægtefælle

Hvis du er gift og afgår ved døden, vil din ægtefælle kunne modtage:

  • Efterindtægt i 3 måneder efter dødsfaldet.
  • Ægtefællepension, når udbetalingen af efterindtægten er ophørt.

Størrelsen af efterindtægten svarer til den sidst udbetalte løn eller pension (uden fradrag for udbetalt supplerende engangsydelse).

Hvis du afgår ved døden uden at efterlade dig en ægtefælle eller børn under 21 år, og du stadig var ansat og modtog løn fra TDC, tilfalder efterindtægten boet.

Hvis pensionsudbetalingen er igangsat, og du afgår ved døden uden at efterlade dig en ægtefælle eller børn under 21 år, udbetales der ikke efterindtægt til boet eller andre.

Hvis du afgår ved døden og efterlader dig en ægtefælle, og følgende betingelser er opfyldt i forhold til ægteskabet:

  1. I blev gift før du var fyldt 65 år, og
  2. I blev gift før udbetalingen af pension, rådighedsløn eller ventepenge var påbegyndt, og
  3. I havde været gift i mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Så vil din ægtefælle være berettiget til ægtefællepension.

Den livsvarige ægtefællepension udgør som udgangspunkt 71 pct. (ved opsat pension dog kun 2/3) af din livsvarige pension, som du modtog, og i ægtefællepensionen er der hverken førtidspensionsfradrag eller fradrag for udbetalt supplerende engangsydelse. Et eventuelt personligt tillæg, som du har modtaget, videreføres ikke til ægtefællepensionen.

Hvis din ægtefælle ikke har nået folkepensionsalderen, vil der til ægtefællepensionen blive ydet et tillæg til den livsvarige pension, indtil folkepensionsalderen nås.

Hvis du på det tidspunkt, hvor du afgår ved døden var separeret eller skilt, vil din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle i visse tilfælde kunne have ret til ægtefællepension efter dig.

Der gælder forskellige regler for bevarelsen af retten til ægtefællepension, som afhænger af, om separation eller skilsmisse er meddelt før eller efter 1. januar 2007.

En af betingelserne for bevarelsen af retten til ægtefællepension efter separation eller skilsmisse er, om du var pålagt en bidragspligt. Du kan læse mere om bevarelsen af retten til ægtefællepension efter separation eller skilsmisse her.