Pension m.m. til dine børn

Hvis du har børn eller stedbørn, der er taget med til forsørgelse i det fælles hjem, og børnene er under 21 år, vil de være berettigede til at modtage:

  • Børnepensionstillæg (gælder ikke opsatte pensioner), eller
  • Børnepension, eller
  • Efterindtægt

Udbetales, hvis du fratræder med ret til pension.

Børnepensionstillæg udbetales indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udbetales, hvis du afgår ved døden.

Udbetalingen påbegyndes først, når udbetalingen af efterindtægten er ophørt.

Børnepension udbetales indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år eller 18 år ved opsat pension.

Hvis du afgår ved døden uden at efterlade dig en ægtefælle, men efterlader dig børn under 21 år, vil efterindtægten blive udbetalt til børnene. Hvis der er flere berettigede børn, deler de efterindtægten ligeligt imellem sig.

Størrelsen af efterindtægten svarer til den sidst udbetalte løn eller pension (uden fradrag for udbetalt supplerende engangsydelse).

Efterindtægten udbetales i 3 måneder efter dødsfaldet.