Forside / Pension / Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende pensionsanvisningen, skattekort, NemKonto, m.m.

Pensionsanvisningen udsendes kun én gang om året og ved ændringer i udbetalingen

Du modtager en pensionsanvisning, når der sker ændringer i udbetalingen af din pension. Det kan fx være tilfældet ved regulering af pensionen, ændring af skattekortoplysninger, overgang til folkepension, overgang fra efterindtægt til ægtefællepension og ved udbetaling af engangsydelse.

Du modtager dog altid en pensionsanvisning sidst i hver november måned, hvor pensionen for december udbetales. Derved modtager du hvert år et samlet overblik over A-indkomst og indeholdt A-skat for året vedrørende din pension.

Pensionsudbetalingen er til disposition hver måned på den 2. sidste bankdag

 
  

Hovedkort

Alle, der tjener mere end deres frikort (personfradraget), skal have et hovedkort og et bikort. På hovedkortet står din trækprocent og det fradrag, du ikke skal betale skat af. Hovedkortet må kun bruges hos én arbejdsgiver, eller hvem du nu modtager udbetalinger fra (Udbetaling Danmark, pensionskasser, m.fl.), og det er din pligt, selv at holde øje med at hovedkortet kun bliver brugt et sted

Bikort

På dit bikort står der, hvor mange procent, du bliver trukket i skat. Til gengæld står der ikke noget om fradrag, da hele dit fradrag bliver brugt på hovedkortet.

Dine bikortoplysninger står på forreste side af forskudsopgørelsen sammen med hovedkortoplysningerne.

Frikort

Du må tjene et bestemt beløb, der som udgangspunkt svarer til dit personfradrag, uden at skulle betale skat. Beløbet står på din forskudsopgørelse. Du skal først begynde at betale skat, når din samlede indkomst på et år overstiger beløbet på frikortet. Hvis du modtager udbetalinger flere steder fra (SU, arbejde, pensionskassen, m.fl.), bruger arbejdsgiverne m.fl. automatisk dit frikort. Når det er brugt, trækker de skat med den trækprocent, der står på din forskudsopgørelse. Det får de automatisk fra SKAT.

Pensionskassen modtager dit skattekort elektronisk fra SKAT. Du skal derfor ikke indsende dit skattekort. Ændringer fra SKAT vil også blive sendt direkte til pensionskassen.

Du skal selv afgøre hvilket skattekort (hovedkort, bikort eller frikort) pensionskassen skal anvende ved udbetalingen af pensionen.

Ønsker du at ændre brugen af dit hovedkort, bikort eller frikort, skal du kontakte pensionskassen.

> Har du spørgsmål vedrørende beskatningen af din pension, skal du kontakte SKAT.NemKonto er et system, der matcher dit CPR-nummer med den bankkonto, som du har valgt som din NemKonto. På den måde sikrer vi, at det er den rigtige person, der modtager pengene.

Det betyder også, at pensionskassen ikke har adgang til at se dit kontonummer.

Du kan ændre din NemKonto til en anden af dine konti. Det kan du gøre direkte her på siden - det kræver blot, at du er logget ind med din digitale signatur eller NemID.

Ønsker du at oprette, ændre eller få oplyst din NemKonto, skal du bruge selvbetjeningen 'NemKonto'.

> Information om NemKontoPå PensionsInfo kan du få et samlet overblik over dine offentlige og private pensionsordninger:

  • Hvis du går på pension eller efterløn.
  • Hvis du mister din arbejdsevne.
  • Hvis du bliver alvorligt syg.
  • Hvis du kommer til skade ved en ulykke.
  • Ved din død.

På PensionsInfo kan du hente detaljeret information om de enkelte pensionsordninger. Du kan f.eks. finde oplysninger om indbetaling, udbetalingstidspunkter, placering af midler, begunstigelse og meget andet. Du kan også beregne din folkepension og den offentlige førtidspension.

> Gå til PensionsInfo

Tjenestegørende og medlemmer med ret til opsat pension

En gang årligt udsender pensionskassen en pensionsopgørelse til alle tjenestegørende medlemmer og medlemmer med ret til opsat pension. Pensionsopgørelsen indeholder oplysninger om alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt for de tjenestegørende medlemmer også oplysninger om overtallighedspension.

Til tjenestegørende medlemmer, hvor pensionskassen har registreret en fratrædelse, sendes der ingen pensionsopgørelse, men man er altid velkommen til at kontakte pensionskassen for, at få en aktuel og opdateret pensionsberegning

Den opsatte pension bliver udbetalt, når du har nået folkepensionsalderen.

Udbetaling af opsat pension før folkepensionsalderen

Du kan vælge at få den opsatte pension udbetalt fra du er fyldt 60 år. Den opsatte pension kan også udbetales selvom du er i arbejde. Hvis du er med i efterlønsordningen vil den opsatte pension kunne påvirke størrelsen af den efterløn du kan modtage, og vi råder dig derfor til at kontakte din A-kasse for at få afklaret, hvorledes efterlønnen påvirkes af den opsatte pension.

Den opsatte pension kan tidligst blive udbetalt fra den 1. i måneden efter, at du skriftligt har bedt om at få den udbetalt.

Udbetaling af opsat pension ved sygdom

Du kan få den opsatte pension udbetalt på grund af sygdom, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Hvis du mener, at du opfylder dette krav, kan du kontakte pensionskassen, som så vil anmode Helbredsnævnet vurdere din erhvervsevne.

Hvis du ikke er fyldt 65 år, og ikke tidligere har fået udbetalt en supplerende engangsydelse og du rammes af en livstruende sygdom, der fremgår af denne bekendtgørelse, kan du få udbetalt en supplerende engangsydelse.

Kontakt pensionskassen for at få nærmere information og få tilsendt en ansøgningsblanket.

Ægtefælle- og børnepensionister samt gratialeberettigede har ikke mulighed for at få udbetalt nævnte engangsydelse.

Pensionskassen får automatisk besked fra CPR-registret om dødsfald, der sker i Danmark. Hvis man bor i udlandet, er det vigtigt, at vi får besked om dødsfaldet. Man har ret til pension indtil udgangen af den måned, hvori dødsfaldet sker. Hvis dødsfaldet sker i slutningen af en måned, er det ikke altid muligt at standse udbetalingen af næste måneds pension. I disse tilfælde skal pensionen tilbagebetales af dødsboet via skifteretten.