Klagevejledning

Ved en klage forstås en henvendelse fra et medlem, der efter at have drøftet problemet med TDC Pensionskasse, fortsat ikke er enig i pensionskassens sagsbehandling eller resultat, og derfor ønsker sagen forelagt den klageansvarlige.

Klageansvarlig

Ifølge Erhvervsministeriet skal TDC Pensionskasse have en klageansvarlig, der er ansvarlig for klagebehandlingen.

Afdelingsleder Trine Skov Rosenskjold er klageansvarlig for TDC Pensionskasse.

Kontakt

Den klageansvarlige kan kontaktes pr. brev:

TDC Pensionskasse

Att. Den klageansvarlige 

Sletvej 30

8310 Tranbjerg J

eller skriv en mail til den klageansvarlige 

eller pr. telefon 65 65 60 87