Lønpolitik m.m.

Formålet med lønpolitikken er at fastlægge principper og rammer for aflønning for bestyrelsesmedlemmer, direktion og ansatte.

Lønpolitikken er udformet i overensstemmelse med lov om firmapensionskasser, herunder bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.
Lønpolitikken er godkendt af generalforsamlingen.

LÆS MERE OM PENSIONSKASSENS LØNPOLITIK