Medlemsmøder 2013

Pensionskassen inviterer til medlemsmøder i Odense, København og Aarhus.

I 2013 inviterer pensionskassen til medlemsmøder i:

  • Odense, den 8. april 2013, kl. 16.30
  • København, den 10. april 2013, kl. 16.30
  • Aarhus, den 11. april 2013, kl. 16.30

Invitation er udsendt til hvert enkelt medlem den 13. marts 2013. 

Hvad er et medlemsmøde i TDC Pensionskasse ?

Fra og med 2011 afholdes der hvert år et medlemsmøde i Jylland, på Fyn og på Sjælland, før der afholdes ordinær generalforsamling.

På disse medlemsmøder kan medlemmer, de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og pensionskassens ledelse drøfte forskellige emner af interesse, herunder eventuelt også emner, der tages op på den efterfølgende generalforsamling i TDC Pensionskasse.

På medlemsmøderne træffes ikke beslutninger.