Forside / Om os / Nyheder / 2017 / Ny dataperiode på levetidsbenchmark

Ny dataperiode på levetidsbenchmark

Finanstilsynet har orienteret sektoren om, at de ændrer dataperioden i den næste opdatering af benchmark for forventede fremtidige levetidsforbedringer, så de fra og med 2018 anvender en dataperiode på rullende 20 år i stedet for de nuværende 30 år i estimationen af de forventede fremtidige levetidsforbedringer.

Finanstilsynets begrunder ændringen med, at levetidsbenchmark siden indførslen i 2011 ikke har formået at ramme den observerede levetid, og i mange tilfælde er den forventede restlevetid steget markant. Derfor vil Finanstilsynet tilrette den dataperiode, modellen er baseret på med henblik på at mindske risikoen for, at benchmark undervurderer levetiderne i fremtiden.

TDC Pensionskasses bestyrelse har på et ekstraordinært møde den 11. december besluttet, at pensionskassen allerede i 2017 styrker den pensionsmæssige hensættelse ved frivilligt at overgå til at anvende et benchmark på 20 års data for derved at have taget højde for forholdet, der alligevel bliver en realitet fra næste år.

Ændringen har virkning fra udgangen af december 2017.

Forholdet, som er en del det tekniske grundlag, anmeldes til Finanstilsynet efter gældende regler herom.