Nyt teknisk grundlag

TDC Pensionskasses bestyrelse har på sit møde den 4. december besluttet at ændre det tekniske grundlag. Ændringen betyder, at hele pensionskassens bestand beregnes på én måde med ensartet bidragsopkrævning hos tilsagnsgiver på 1 pct. af de pensionsgivende lønninger. Samtidig overgås til at beregne hensættelsen på en markedsbaseret inflationskurve.

Ændringen har virkning fra udgangen af december 2017.

Ensretningen og ændringerne muliggøres af en solid finansiel stilling, og skal i øvrigt ses som et naturligt ønske i forlængelse af fusionen i 2010 af de tre til TDC tilknyttede pensionskasser.

Ændringerne til det tekniske grundlag anmeldes til Finanstilsynet efter gældende regler herom.