Forside / Om os / Nyheder / 2017 / Regulering af pensioner pr. 1. december 2017

Regulering af pensioner pr. 1. december 2017

Med virkning fra 1. december 2017 reguleres pensioner og gratialer med 1,4636 pct.

Reguleringen er foreløbig, fordi den særlige regulering pr. 1. december 2017 kan bevirke en nedsættelse af procentreguleringen, hvis lønudviklingen i staten har oversteget lønudviklingen i den private sektor for perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Hvis privatlønsværnet, der sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor, kommer til at medføre en negativ regulering af de 1,4636 pct., vil den blive nedsat med virkning fra februar 2018 (dvs. ikke med tilbagevirkende kraft til den 1. december 2017).