Bestyrelsesvalg 2018

Bestyrelsen i TDC Pensionskasse består af en formand og fem andre medlemmer, hvoraf tre vælges blandt medlemmerne ved urafstemning. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af TDC A/S.

I 2018 skal der være valg til bestyrelsen. Der skal vælges tre medlemmer og suppleanter for disse. Medlemmerne af det tidligere JTP vælger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant, medlemmerne af det tidligere FTP vælger også ét bestyrelsesmedlem og én suppleant, og det samme gør medlemmerne af det tidligere KTP.

Kandidater, der ønskede at opstille som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skulle meddele dette til bestyrelsen senest 31. december 2017. En kandidat kan kun opstille i ét område. En kandidat opstiller enten som bestyrelsesmedlem eller som bestyrelsessuppleant.

Følgende har meddelt, at de ønsker at opstille:

Navn Valgområde Kandidatur
Jørgen Hansen Medlemmer af det tidligere KTP Bestyrelsesmedlem
John Schwartzbach Medlemmer af det tidligere KTP Suppleant
Mogens Jensen Medlemmer af det tidligere JTP Bestyrelsesmedlem
John Nim Medlemmer af det tidligere JTP Suppleant
Steen Jacobsen Medlemmer af det tidligere FTP Bestyrelsesmedlem
Ida Kastberg Medlemmer af det tidligere FTP Suppleant

Da der kun opstillet én kandidat som bestyrelsesmedlem og én kandidat som suppleant i hvert valgområde, anses de pågældende for valgt uden urafstemning.

Valgresultatet vil også blive meddelt på generalforsamlingen den 23. april 2018, og de valgte personer vil umiddelbart derefter tiltræde bestyrelsen.

Valgperioden er 4 år.