Information om beslutningsforslag til den kommende generalforsamling

Foreløbig og overordnet medlemsorientering om beslutningsforslag til den kommende generalforsamling

D. 9. februar 2018 er der sendt en foreløbig og overordnet orientering til medlemmerne om beslutningsforslag til den kommende generalforsamling.

Ændringerne vil have betydning for medlemmernes pension og handler om:

  1. at pensionerne fremadrettet kan blive reguleret med udviklingen i de danske forbrugerpriser i stedet for som i dag med statens sats, og
  2. at bestyrelsen kan træffe beslutning om at foretage udbetalinger til pensionskassens sponsorvirksomhed, TDC A/S, når der samtidig også sker udlodning til medlemmerne (dvs. beløb oveni reguleringen under pkt. 1).

Der orienteres mere herom på medlemsmøderne d. 6.-8. marts 2018. Invitation hertil er udsendt den 14. februar.

Medlemmerne vil i begyndelsen af april modtage det fuldstændige forslag fra bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen d. 23. april 2018.

.