Orientering om pensionsvalg på medlemsmøderne d. 6.-8. marts 2018

Der er d. 14. februar udsendt invitation til medlemsmøderne i 2018.

På medlemsmøderne vil pensionskassens direktion og bestyrelse gennemgå bestyrelsens ændringsforslag (jf. brevet af d. 9. februar), og hvad de betyder for det enkelte medlem. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Vær opmærksom på, at informationen på medlemsmøderne skal betragtes som foreløbig og orienterende. Det fuldstændige forslag fra bestyrelsen sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.