Generalforsamling 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 17:30 i foredragssalen hos TDC A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J, er udsendt til alle medlemmer af pensionskassen den 7. april 2014.

Som noget nyt er indkaldelse med dagsorden og årsrapporten for 2013 udsendt til e-Boks, til de af pensionskassens medlemmer der har tilmeldt sig til at modtage post fra pensionskassen i e-Boks.