Medlemsmøder 2014

Pensionskassen inviterer til medlemsmøder i København, Aarhus og Odense.

I 2014 inviterer pensionskassen til medlemsmøder i:

  • København, den 18. marts 2014, kl. 16.30
  • Aarhus, den 19. marts 2014, kl. 16.30
  • Odense, den 20. marts 2014, kl. 16.30

Invitation er udsendt til hvert enkelt medlem den 3. og 4. marts 2014.

Som noget nyt er invitationer udsendt til e-Boks, til de af pensionskassens medlemmer der har tilmeldt sig til at modtage post fra pensionskassen i e-Boks.

Hvad er et medlemsmøde i TDC Pensionskasse ?

Fra og med 2011 afholdes der hvert år et medlemsmøde i Jylland, på Fyn og på Sjælland, nogle uger før der afholdes ordinær generalforsamling.

På disse medlemsmøder kan medlemmer, de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og pensionskassens ledelse drøfte forskellige emner af interesse, herunder eventuelt også emner, der tages op på den efterfølgende generalforsamling i TDC Pensionskasse.

På medlemsmøderne træffes ikke beslutninger.