Forside / Om os / Nyheder / 2020 / Udlodning til medlemmerne for 2. gang!

Udlodning til medlemmerne for 2. gang!

På bestyrelsesmødet den 25. februar 2020 behandlede og godkendte bestyrelsen årsrapporten for 2019.

I henhold til vedtægternes § 25 har bestyrelsen truffet beslutning om at udbetale og udlodde sammenlagt 235 mio. kr. af den overskydende basiskapital.

Af det samlede beløb, der udbetales og udloddes, skal medlemmerne i henhold til udbetalingsregulativets § 6 modtage 15 pct., svarende til 35,25 mio. kr.

For pensionerede medlemmer udbetales det udloddede beløb som et engangsbeløb sammen med pensionen for april måned. For ikke-pensionerede medlemmer vil det udloddede beløb blive tildelt i form af et livsvarigt tillæg til pensionstilsagnet.

”Det er velkendt, at de finansielle markeder bredt set har begunstiget pensionsopsparinger i 2019, og det i kombination med pensionskassens investeringsstrategi og risikotilgang har vi solvensmæssigt udviklet os positivt igen i 2019.

Vi har haft et godt år, som jeg ved, at bestyrelsen glæder sig til at fortælle mere om på generalforsamlingen. Men indtil da glæder vi os over, at vi står i en situation, som har ført frem til bestyrelsens beslutning om at udbetale og udlodde i alt 235 mio. kr.”, slutter Leif Stidsen, CEO i pensionskassen.