Forside / Om os / Nyheder / 2022 / Udlodning for 4. år i træk - stor udlodning til TDP-medlemmer!

Udlodning for 4. år i træk - stor udlodning til TDP-medlemmer!

På bestyrelsesmødet den 3. marts 2022 behandlede og godkendte bestyrelsen årsrapporten for 2021.

Med hjemmel i vedtægternes § 25 har bestyrelsen truffet beslutning om at udbetale og udlodde sammenlagt 1.250 mio. kr. af den overskydende basiskapital.

Af det samlede beløb, der udbetales og udloddes, skal medlemmerne i henhold til udbetalingsregulativets § 7 have 7,5 pct. Det samlede beløb, der udloddes til medlemmerne denne gang, udgør derfor 93,75 mio. kr., og medlemmerne har derefter i perioden fra 2019 og frem modtaget i alt godt 197 mio. kr. i samlede udlodninger.

”Mange vil huske 2021 som År 2 med COVID-19, vaccineudrulning, restriktioner, hensyn til hinanden og samfundet, men også kraftigt stigende energipriser, der har gjort hverdagen dyrere for mange. Men i pensionskassen vil vi også huske 2021 som et historisk år i forhold til pensionskassens solvensudvikling; aldrig før har pensionskassens finansielle situation udviklet sig så gunstigt. Solvensen havde medvind på alle underliggende forhold, som den kan påvirkes af. Pensionskassen har gennem 2021 øget sin egenkapital med mere end 2.500 mio. kr., og da året var omme manglede vi kun 8 mio. kr. i at have en egenkapital på 7.000 mio. kr. Som bestyrelse er vi særligt glade for, at den flotte udvikling kommer i et år som dette, hvor vi kan tilgodese medlemmerne med en stor udlodning, der svarer til godt 7% af deres livsvarige årspension. At vi for efterhånden en del år siden afdækkede pensionskassens inflationsrisiko, kommer nu helt konkret også medlemmerne til gode i form af en større udlodning end hvad der ellers nogensinde ville have været muligt uden denne afdækning. Mange flere detaljer vil fremgå af den fine årsrapport, som bestyrelsen godkendte på sit møde den 3. marts. Direktionen og medarbejderne i pensionskassen har i 2021 gjort et fantastisk arbejde. Det vil vi gerne takke dem varmt for”, slutter Peer Schaumburg-Müller, bestyrelsesformand i pensionskassen.

For pensionerede medlemmer udbetales det udloddede beløb som et engangsbeløb sammen med pensionen for april måned. Egenpensionisterne vil i gennemsnitligt modtage et engangsbeløb på 12.250 kr. før skat, mens ægtefællepensionisterne i gennemsnit vil modtage 8.750 kr. før skat.

For ikke-pensionerede medlemmer vil det udloddede beløb blive tildelt i form af et livsvarigt tillæg til pensionstilsagnet. I gennemsnit vil dette års udlodning give dem et livsvarigt tillæg på 675 kr. årligt.

”Der skal fra bestyrelsens side udstikkes en god investeringsstrategi, en klar retning og en inspirerende arbejdsramme til os i pensionskassens organisation for overhovedet at have muligheden for kunne opnå et sådant resultat. Men vi er også privilegerede med en masse gode kollegaer. Uanset, hvor man arbejder i ’TDP-huset’, spiller den enkelte medarbejders indsats en vigtig rolle. Om man sidder ’ude i fronten’ med vores medlemmer i telefonen eller på mail, investeringer, ejendomme eller lejere, eller om man sidder i 1. eller 2. linje bag ’frontpersonalet’ og derfra er med til at sikre, at hele maskinen fungerer, har alt sammen stor betydning. Alle medarbejderes indstilling og bidrag til at passe på vores kultur er vigtige for, at TDP er - og fortsat kan være - velsmurt.

Derfor vil direktionen gerne sige en kæmpe tak til TDP-kollegaerne for deres indsats, deres engagement, deres lyst og vilje til at være en vigtig brik på TDP-holdet. At være en god kollega for de andre er af uvurderlig værdi – og ultimativt er det solvensskabende”, slutter CEO Leif Stidsen.