Regulering af pensionen

Danmarks Statistik har netop offentliggjort forbrugerprisindekstallet for december 2023, hvilket betyder, at vi nu kender reguleringssatsen for 2024.

Forbrugerprisindeksets udvikling gennem 2023 medfører, at din pension stiger med 3,3 pct., når den reguleres pr. den 1. april.

2023 var - ligesom 2022 - præget af stor uro i verden. Da vi gik ind i året, var inflationen meget høj, mens den i slutningen af året er faldet tilbage til et mere normalt leje. Da din pension følger udviklingen i forbrugerprisindekset, er du sikret, at din pension og dermed din købekraft ikke over tid udhules som følge af inflation (målt på det danske forbrugerprisindeks).

For den meget lille andel af pensionskassens medlemmer og pensionsmodtagere, der fortsat får reguleret pensionen i henhold til reglerne om tjenestemandspension - det vi kalder ’statens sats’ – kender vi endnu ikke reguleringsordningsprocenten, idet den først foreligger, når overenskomstforhandlingerne (OK24) på det statslige område er afsluttet.