Forside / Om os / Nyheder / 2019 / Justering af medlemsudlodningsregulativ

Justering af medlemsudlodningsregulativ

Bestyrelsen har (i enstemmighed) besluttet at gennemføre en justering af medlemsudlodningsregulativet, som giver en forenklet og mere robust proces, hvor udbetaling af overskydende basiskapital sker i umiddelbar forlængelse af beslutning om udbetaling og udlodning, der foretages på det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten aflægges, behandles og godkendes.

Den besluttede ændring medfører følgende ændringer i medlemsudlodningsregulativets §§ 8 og 9:

§ 8 For de pensionerede medlemmer udbetales det udloddede beløb som en årlig pension, der udbetales i forlængelse af bestyrelsens beslutning om udbetaling og udlodning med junipensionen. Hvis lovgivningen ikke giver mulighed herfor i det enkelte tilfælde, anvendes det udloddede beløb til en forhøjelse af pensionstilsagnene.

§ 9 Fordelingen mellem de pensionerede medlemmer sker på en sådan måde, at det udloddede beløb til det enkelte medlem forøger den udbetalte junipension i udbetalingsmåneden med samme procentsats. Hvis det udloddede beløb anvendes til en forhøjelse af det enkelte medlems pensionstilsagn i medfør af § 8, forøges pensionstilsagnene med samme procentsats til alle pensionerede medlemmer.

Det justerede medlemsudlodningsregulativ er trådt i kraft den 13. januar 2019, idet den nye lov om firmapensionskasser medfører, at betingelsen i vedtægtens § 31, 2. afsnit, pkt. b, ikke længere er opfyldt. Det henvises til nyhed på pensionskassens hjemmeside fra den 7. januar 2019.