Forside / Om os / Nyheder / 2019 / Ny lov om firmapensionskasser vedtaget

Ny lov om firmapensionskasser vedtaget

Ny lov om firmapensionskasser blev af Folketinget vedtaget den 18. december 2018, og den træder i kraft den 13. januar 2019. Den nye lov implementerer det europæiske 2. direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (også kaldet ”IORP II direktivet”).

Den hidtil gældende regel om, at der alene må træffes beslutning om udlodning af firmapensionskassers overskud i form af forhøjelse af pensionstilsagnene, dvs. at overskud som udgangspunkt alene kan benyttes til at øge medlemmernes pensionstilsagn eller til en forhøjelse af basiskapitalen, er – som forventet – ikke videreført i den nye lov.

Dette vil fremover gøre det muligt for TDC Pensionskasse at gøre brug af medlemsudlodningsregulativets § 8, 1. sætning, dvs. såkaldte pensionisttillæg, hvor der med midler fra egenkapitalen udbetales et ugaranteret tillæg, som supplerer den garanterede udbetaling til medlemmerne.

Den nye lov om firmapensionskasser medfører derfor for pensionskassen, at betingelsen i vedtægtens § 31, 2. afsnit, pkt. b, ikke længere er opfyldt. Beslutning om ændring af pensionskassens vedtægter, som disse besluttedes på generalforsamlingen i foråret 2018 i medfør af dens § 31, kan derfor ikke ske.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i april d.å. er indholdet af vedtægternes § 31 derfor udtømt, hvorfor bestemmelsen derefter udgår.