Forside / Om os / Nyheder / 2019 / Udlodning til medlemmerne for første gang!

Udlodning til medlemmerne for første gang!

På bestyrelsesmødet den 13. marts 2019 behandlede og godkendte bestyrelsen årsrapporten for 2018.

I henhold til vedtægternes § 25 har bestyrelsen truffet beslutning om at udbetale og udlodde sammenlagt 160 mio. kr. af den overskydende basiskapital.

Af det samlede beløb, der udbetales og udloddes, skal medlemmerne i henhold til udbetalingsregulativets § 6 modtage 15 pct., svarende til 24 mio. kr.

For pensionerede medlemmer udbetales det udloddede beløb som et engangsbeløb sammen med pensionen for april måned. For ikke-pensionerede medlemmer benyttes det udloddede beløb til at forøge pensionstilsagnet.

”På trods af et generelt udfordrende 2018 på de finansielle markeder, kom TDC Pensionskasse ualmindelig godt gennem året, og som det også fremgår af pensionskassens årsrapport for 2018 står vi solvensmæssigt meget robust. Vi har haft et godt år, som jeg ved, at bestyrelsen glæder sig til at fortælle mere om på generalforsamlingen. Men indtil da glæder vi os over, at vi står i en situation, som har ført frem til bestyrelsens beslutning om at udbetale og udlodde i alt 160 mio. kr.”, slutter pensionskassens direktør Leif Stidsen.