Forside / Om os / Nyheder / 2021 / Udlodning til medlemmerne for 3. gang

Udlodning til medlemmerne for 3. gang!

På bestyrelsesmødet den 4. marts 2021 behandlede og godkendte bestyrelsen årsrapporten for 2020.

I henhold til vedtægternes § 25 har bestyrelsen truffet beslutning om at udbetale og udlodde sammenlagt 318 mio. kr. af den overskydende basiskapital.

Af det samlede beløb, der udbetales og udloddes, skal medlemmerne i henhold til udbetalingsregulativets § 6 modtage 15 pct. indtil det tidspunkt, hvor den akkumulerede værdi af udlodninger til medlemmerne udgør 100 mio. kr. Herefter skal medlemmerne i henhold til udbetalingsregulativets § 7 modtage 7,5 pct. Det samlede beløb, der udloddes til medlemmerne denne gang, udgør 44,225 mio. kr., og medlemmerne har derefter i perioden fra 2019 og frem modtaget i alt 103,475 mio. kr. Af eventuelt fremtidige udbetalinger fra pensionskassen modtager medlemmerne derfor 7,5 pct.

For pensionerede medlemmer udbetales det udloddede beløb som et engangsbeløb sammen med pensionen for april måned. For ikke-pensionerede medlemmer vil det udloddede beløb blive tildelt i form af et livsvarigt tillæg til pensionstilsagnet.

”2020 har været et turbulent år med en global epidemi, der har påvirket alles dagligdag, men også de finansielle markeder. Trods en lang periode med usikkerhed og urolige markeder har pensionskassens investeringsstrategi og risikotilgang været med til at sikre, at vi har haft en solvensmæssig meget positiv udvikling i 2020.

Vi har investerings- og solvensmæssigt haft et godt år, som vi i bestyrelsen vurderer som meget tilfredsstillende, og som vi ser frem til at fortælle mere om på generalforsamlingen. Men indtil da glæder vi os over, at vi står i en situation, hvor vi for 3. år i træk har mulighed for at udbetale og udlodde. Det har ført frem til bestyrelsens beslutning om at udbetale og udlodde i alt 318 mio. kr. i år”, slutter Peer Schaumburg-Müller, bestyrelsesformand i pensionskassen.