Pensionen stiger

Danmarks Statistik har netop offentliggjort forbrugerprisindekstallet for december 2022, hvilket betyder, at vi nu kan beregne reguleringssatsen for 2023. Forbrugerprisindeksets udvikling gennem 2022 medfører, at din pension stiger med 7,7 pct., når din pension reguleres pr. 1. april 2023.

2022 har været præget af stor uro i verden, krig i Ukraine, stigende renter, uro på de finansielle markeder, og ikke mindst høj inflation. Faktisk har inflationen været på sit højeste niveau i 40 år. Alle har kunnet mærke de stigende priser på alt fra smør til elektricitet, og derfor er det betryggende, at pensionen reguleres med udviklingen i inflationen.

Du er dermed sikret, at din pension og dermed din købekraft ikke over tid udhules som følge af inflation (målt på det danske forbrugerprisindeks). Til sammenligning reguleres folkepensionens grundbeløb i 2023 med 2,25 pct.

De seneste års pensionsreguleringer har ikke været ret store, og det skyldes netop, at der har været en lav inflation. Når priserne ikke stiger ret meget, reguleres pensionerne heller ikke ret meget. Men i år er det anderledes.

Den meget lille andel af pensionskassens medlemmer og pensionsmodtagere, der fortsat reguleres i henhold til reglerne om tjenestemandspension - det vi kalder ’statens sats’ - reguleres med 1,73 pct. plus/minus det, der måtte komme fra reguleringsordningen.