Udlodning for 5. år i træk!

På bestyrelsesmødet den 2. marts 2023 behandlede og godkendte bestyrelsen årsrapporten for 2022.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at udbetale og udlodde sammenlagt 500 mio. kr. af den overskydende basiskapital.

Af dette beløb skal medlemmerne efter udbetalingsregulativets § 7 have 7,5 pct. Det samlede beløb, der udloddes til medlemmerne denne gang, udgør derfor 37,5 mio. kr., og medlemmerne har derefter i perioden fra 2019 og frem modtaget i alt næsten 235 mio. kr. i samlede udlodninger.

”2022 blev på enhver måde et turbulent og ekstraordinært år. Selvom vi næsten kunne lægge Covid-19 på hylden, så stod kriserne i kø: Krig i Ukraine, stigende energipriser, stigende renter og ikke mindst høj inflation. Pensionskassen har på trods af disse kriser formået at holde solvensen så høj, at det nu for femte år i træk har været muligt at udlodde et flot beløb”  fortæller Peer Schaumburg-Müller, bestyrelsesformand i pensionskassen.

For pensionerede medlemmer udbetales det udloddede beløb som et engangsbeløb sammen med pensionen for april måned. Egenpensionister vil i gennemsnitligt modtage et engangsbeløb på godt 5.000 kr. før skat, mens ægtefællepensionister i gennemsnit vil modtage 3.600 kr. før skat.

For ikke-pensionerede medlemmer vil det udloddede beløb blive tildelt i form af et livsvarigt tillæg til pensionstilsagnet. I gennemsnit vil dette års udlodning give dem et livsvarigt tillæg på 270 kr. årligt.