Nyheder

 • 12. januar 2018
  Kandidaterne til bestyrelsesvalget 2018 er fundet.
 • 8. januar 2018
  Der afholdes medlemsmøder i marts måned samt ordinær generalforsamling i april måned.
 • 11. december 2017
  Finanstilsynet har orienteret sektoren om, at de ændrer dataperioden i den næste opdatering af benchmark for forventede fremtidige levetidsforbedringer, så de fra og med 2018 anvender en dataperiode på rullende 20 år i stedet for de nuværende 30 år i estimationen af de forventede fremtidige levetidsforbedringer.
 • 4. december 2017
  Nyt teknisk grundlag gældende fra udgangen af december 2017.
 • 22. november 2017
  Med virkning fra 1. december 2017 reguleres pensioner og gratialer med 1,4636 pct. Reguleringen er foreløbig, fordi den særlige regulering pr. 1. december 2017 kan bevirke en nedsættelse af procentreguleringen, hvis lønudviklingen i staten har oversteget lønudviklingen i den private sektor for perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.